Darmowa dostawa dla wszystkich namiotów!

SEARCH

Płatność RATALNA dla przedsiębiorców z NFG S.A

W roku 2023 nawiązaliśmy współpracę z Narodowym Funduszem Gwarancyjnm S.A.aby umożliwić Państwu wygodne i szybkie finansowanie zakupów oferowanych przez nas materiałów materiałów reklamowych.

Oferta finansowania zakupu na raty skierowana jest do osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą zarejestrowaną CEiDG od co najmniej 12 miesięcy.

Aby sprawdzić możliwość zapłaty ratalnej przy składaniu zamówienia musisz:

  • w naszym sklepie internetowym w opcjach płatności zaznacz “Chcę sprawdzić możliwości finansowania”, a następnie wybierz płatność na raty.
  • przy zamówienie mailowym w wiadomości zawrzeć krótką informację na ten temat.

Po wstępnym przetworzeniu Twojego zamówienia, otrzymasz od nas fakturę proforma, którą możesz wysłać do instytucji obsługi ratalnej. Szczegółowy przewodnik po procesie ratalnym u naszego partnera znajdziesz pod tym linkiem: Przewodnik “Jak rozłożyć na raty firmowe wydatki?” (materiały partnera).

Dane partnera oferującego obsługę płatności ratalnych:

Narodowy Fundusz Gwarancyjny S.A.
ul. Danuty Siedzikówny 12
51-214 Wrocław
KRS: 0000610456; NIP: 8951643411, REGON: 932008431
Kapitał zakładowy 20.000.000 zł, wpłacony w całości.

INFORMACJA PRAWNA: [1] W przypadku zawarcia przez Kupującego – Przedsiębiorcę umowy na finansowanie zakupu w ramach usługi “Fakturatka.pl Raty dla biznesu” wyłącznymi stronami umowy są Kupujący – Przedsiębiorca i Narodowy Fundusz Gwarancyjny S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Spółka PLINTH KPA sp. z o.o. nie uczestniczy w procesie zawierania umowy o finansowanie pomiędzy ww. Podmiotami ani nie jest stroną umowy, nie weryfikuje możliwości zawarcia umowy o finansowaniu pomiędzy ww. Podmiotami oraz nie otrzymuje żadnych dodatkowych korzyści finansowych związanych z zawarciem przez Kupującego – Przedsiębiorcę i Narodowy Fundusz Gwarancyjny S.A umowy o finansowanie. [2] Płatność za złożone przez Kupującego – Przedsiębiorcę zamówienie w ramach ewentualnej umowy pomiędzy Kupującym – Przedsiębiorcą a Narodowym Funduszem Gwarancyjnym S.A. na podstawie dostarczonej przez PLINTH KPA sp. z o.o. proformy jest tożsama z płatnością na waruknach “Przedpłata na rachunek bankowy Sprzedającego” i stosuje się do niej odpowiednio zapisy Ogólnych Warunków Handlowych z dnia 30/12/2022 dotyczące tej formy płatności. Stornami umowy sprzedaży towarów i/lub usług pozostaje PLINTH KPA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Kupujący – Przedsiebiorca.

Leasing z TBD sp. z o.o.

Dane partnera oferującego obsługę leasingu

TBD sp. z o.o.
KRS: ; NIP: , REGON: 
Kapitał zakładowy 210.600,00 zł, wpłacony w całości.

Jesteśmy partnerem TBD sp. z o.o.  – lidera rynku rynku leasingu w segmencie on-line.

Oferta finansowania zakupu na raty skierowana jest do małych i średnich firm.

Aby sprawdzić możliwość finansowania zakupu w postaci leasingu, pożyczki leasingowej lub dzierżawy wejdź na stronę www.tbd.pl i przeprowadź symulację.

Jeśli myślisz o finansowaniu, podczas zakupów:

  • w naszym sklepie internetowym w opcjach płatności zaznacz “Chcę sprawdzić możliwości finansowania”, a następnie wybierz płatność leasingową.
  • przy zamówienie mailowym w wiadomości zawrzeć krótką informację na ten temat.

Szczegółowy przewodnik po procesie u naszego partnera znajdziesz pod tym linkiem:

INFORMACJA PRAWNA: [1] W przypadku zawarcia przez Kupującego umowy na finansowanie zakupu w ramach leasingu, pożyczki lub dzierżawy, wyłącznymi stronami tej umowy są Kupujący i TBD sp. z o.o. z siedzibą w Warszawia. Spółka PLINTH KPA sp. z o.o. nie nie jest stroną umowy o finansowanie pomiędzy ww. Podmiotami, nie weryfikuje możliwości zawarcia umowy o finansowaniu pomiędzy ww. Podmiotami  [2] Płatność za złożone przez Kupującego zamówienie w ramach ewentualnej umowy pomiędzy Kupującym a TBD sp. z o.o. na podstawie dostarczonej przez PLINTH KPA sp. z o.o. oferty, jest tożsama z płatnością na waruknach “Przedpłata na rachunek bankowy Sprzedającego” i stosuje się do niej odpowiednio zapisy Ogólnych Warunków Handlowych z dnia 30/12/2022 dotyczące tej formy płatności. [3] W zależności od typu podpisanej umowy stronami umowy sprzedaży towaru może być PLINTH KPA sp. z o.o. i Kupujący lub PLINTH KPA sp. z o.o. i TBD sp. z o.o.

Wróć na górę